Næringstomter

slider5

Ekrene Næringspark

Næringsparken er totalt på heile 170 mål, og er regulert til forretning, kontor, lager og industri.

I byggetrinn 1 tenkjer ein seg forretningar og evt kontor lang fv. 47 og lager/lettare industri i bakkant.

Den høge byggeaktiviteten i sørlege del av kommunen gjev godt kundegrunnlag for handelsverksemd.

Ekrene ligg strategisk til for verksemder som har marknaden sin både på Haugalandet og i Sunnhordland.
Tomtestorleik kan tilpassast.

For Ekrene næringspark ta kontakt med John Reidar Johansen på 98 23 24 30, eller Sveio Kommune v/ Kenneth Tollefsen på 53 74 80 40

Klikk på bilde for å se tomteoversikt.