04 des 2014
desember 4, 2014

Flytter klinikken fra Raglamyr til Ekrene

desember 4, 2014

Arve Gustavsen har bestemt seg: Han flytter sin urologiske klinikk fra Raglamyr til den nye næringsparken på Ekrene, rett over Haugesunds bygrense i nord.
-Jeg fullfører en drøm, sier han til Karmsund Avis.

For tolv år siden kom han til et urologisk u-land. Han hadde i en årrekke jobbet som kirurg og urolog i offentlige sykehus før han flyttet til Haugesund for å bygge opp sin egen private klinikk sammen med kona. Etter en kort periode på Norsk Medisinsk Senter på Gard, har klinikken holdt til i Combibygget på Raglamyr og opparbeidet seg et solid omdømme.

Nå løfter han og de ansatte virksomheten videre, bygger en hypermoderne klinikk tett på Rv47 noen få hundre meter over bygrensen i nord. Grunnmuren er allerede på vei opp.
-Vi henter våre pasienter fra hele Sør-Norge, slik at vi står relativt fritt med hensyn til beliggenhet, sier han til Karmsund Avis.

Tøff hverdag

URO-SØR AS, som klinikken heter, har ca fem tusen pasientkonsultasjoner i året. Summen av medisinsk arbeid ved klinikken tilsvarer seks spesialistårsverk i full stilling i sykehus. Gustavsen forteller at klinikken behandler 240 nye kreftpasienter i året. Prostatakreft rammer mange. Hver 7. nordmann, 15 prosent av den mannlige befolkning, rammes av denne kreftformen. Det er en tøff hverdag på klinikken med mange menneskeskjevner som skal håndteres.
-Hvorfor denne økningen, spør vi.
Gustavsen mener at PSA-testing er en medvirkende årsak til den kraftige økningen i antall krefttilfeller. Ellers er ekspertene enige om at alder, arv, hormoner, miljø og livsstil ser ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen. URO-SØR AS har et godt samarbeid med de faglige miljøene på Haukeland sykehus i Bergen og med Radiumshospitalet, Rikshospitalet og Universitetssykehuset i Oslo.
-Et tett samarbeid både med fastlegene og med de offentlige sykehusene er en forutsetning for å kunne skreddersy riktig behandling til den enkelte pasient, sier Gustavsen og ser fram til å komme inn i splitternye, moderne lokaler på Ekrene. Her vil de ansatte få gode arbeidsforhold. Bygget får en grunnflate på 420 kvm, hvorav klinikken selv skal bruke 240 kvm. Resten skal leies ut. Bygget skal stå ferdig og tas i bruk like etter årsskiftet.

Den andre etableringen
-Her på Ekrene disponerer kommunen over 150 mål næringsareal, sier daglig leder i Ekrene Utvikling AS, John Reidar Johansen. Nybygget til URO-SØR AS blir den andre etableringen i næringsparken, flere er like om hjørnet.

-Mange bedrifter begynner å få øynene opp for de mulighetene som dette næringsområdet representerer. Vi er ti minutters kjøring nord for Haugesund sentrum og tett på hovedvegsystemet i landsdelen. Her har vi innntil videre ingen arealbegrensninger og kan skreddersy tomter til meget konkurransedyktige priser, sier Johansen

-Du og dere er parallelt også i full gang med utviklingen av Ekrene Boligpark?
-Ja, her har vi mange baller i lufta samtidig, men det har vi god kapasitet til å takle. Det var nå naturlig for oss å rette fokuset også mot Ekrene Næringspark. Selskapet Ekrene Utvikling AS er nylig etablert, og sammensatt av all den kompetanse man trenger for oppføring av næringsbygg.

Mange snuser
-Hvilke andre etableringer kan bli aktuelle i den nærmeste framtid?

-Vi er i dialog med flere bedrifter og butikker av forskjellig slag. I tiden som kommer vil vi forsterke markedsføringen av Ekrene som etableringssted og jeg regner med at det kan bli fast fisk hos flere i løpet av høsten. Blant annet er det artig å se at flere Sunnhordlandsbedrifter for tiden vurderer en lokalisering helt sør i Sveio, tett opp til et stort og spennende marked på Haugalandet.

John Reidar Johansen er meget glad for tilliten fra Uro-Sør AS, som forertrakk å forholde seg til en aktør som håndterer hele byggeprosessen.

 

Se hele artikkelen her: http://karmsundavis.no/2014/09/18/flytter-klinikken-fra-raglamyr-til-ekrene/